History / Hanes

Whitchurch library was built in 1904 with money donated by Andrew Carnegie, the Scottish American philanthropist who did so much to promote literacy, education and the arts in Wales and beyond. A listed building standing majestically behind the War Memorial, the library has made a huge contribution to the social and cultural life of Whitchurch over the 110 years of its existence.

AWEN's reminiscence group meets monthly at the Hub  - it is a great place to share your memories of the area and to get involved in our Heritage Lottery Project 'Walking Whitchurch Heritage.

Adeiladwyd Llyfrgell yr Eglwys Newydd yn y flwyddyn 1904 drwy haelionu Ymddiriedolaeth Andrew Carnegie; y dyngarwr o America ond o dras Albanaidd; a wnaeth cymaint dros llythrenneddd, addysg a’r celfyddydau yng Nghymru a thu hwnt. Saif yr adeilad urddasol hwn tu ol i’r gofeb ryfel mewn parc hardd sy’n ganolig i’r pentre. Ers i’w dddrysau agor dros ganrif yn ol, mae wedi chwarae rol bwysig ym mywyd cymdeithasol a diwylliannol ein cymuned ac yn parhau i wneud hynny.

Mae gr┼Áp hel atgofion AWEN yn cwrdd bob mis yn yr Hyb -  mae'n lle gwych i rannu'ch atgofion o'r ardal a chymryd rhan yn ein prosiect Cerdded Treftadaeth Yr Eglwysnewydd..